Proč investovat do akcií

Proč investovat do akcií

A proč byste vlastně měli investovat do akcií? Proč ne do jiného finančního produktu?  Odpověď je taková, že investice do akcií vám mohou přinést vysoký výnos a také vysokou likviditu, ovšem musíte počítat také s vyšší mírou rizika.

Investování do akcií je určeno především pro investory, kteří jsou připraveni nést následky za zhodnocování svých peněz. Sám investor totiž rozhoduje, do kterých akcií vloží své peněžní prostředky. Budete-li investovat do akcií, můžete čekat vysoký výnos, nízké poplatky, vysokou likviditu a možnost samostatného rozhodování.

Co nás při rozhodování o tom, zda budeme investovat do akcií či nebudeme, může ovlivňovat je například výše kapitálového zisku. Investor totiž vydělává nárůstem kurzu cenného papíru. Pro lepší představivost vám uvedeme příklad. Investor nakoupí 100 ks akcií, kdy jedna bude stát 700 Kč. Tím získá zisk 70 000Kč. Ty pak prodá za 800Kč za jednu akcii. Investor pak vydělává z rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem.

Další, co vás může při rozhodování ovlivnit je dividendový zisk. Dividenda jsou vlastně podíly na zisku, které akcionář pravidelně dostává. Proto je nutné, aby byly akcie drženy přes rozhodný den pro výplatu těchto dividend. Většinou, není to ovšem pravidlem, další den kurz akcie klesá o čistou výši dividendy.

Zkušenější investoři vydělávají na poklesu kurzu cenného papíru, který vstupuje do krátké pozice, jinak označované jako Short Sale. Tento princip obchodování je založen na okamžitém prodeji cenných papírů, které má investor půjčeny. Určitě si říkáte, kdo by mohl investorovi poskytnout takový obnos, aby se mu s ním vyplatilo obchodovat. Peníze je možné získat od licencovaného obchodníka či z depozitáře. Jak se tedy obchoduje na principu Short Sale? Až dojde na burze k poklesu kurzu daného titulu, dokoupí se stejný počet akcií za nižší cenu a tyto akcie jsou vráceny věřiteli. Investor tak vydělal na rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou akcií.

O webu

Chcete investovat do akcií a nemáte dostatek informací? Tak navštivte naše webové stránky věnované právě tomuto tématu. Získáte zde všechny potřebné podklady k tomu, abyste se rozhodli správně. Povíme vám něco o tom, jak se má správně investovat a proč právě do akcií. Dozvíte se co vlastně akcie jsou a co si před uskutečněním investice musíte dobře promyslet. Řekneme vám něco o způsobech investování a o využití možných variant strategií, která strategie vám přinese co největší výnos, atd. To a mnohem více jen zde!