Akcie

Akcie

Předtím, než začnete investovat do akcií je nutné vědět, co to akcie vlastně jsou. Akcie jsou cenným papírem. Jedná se o doklad, že akcionář vložil určitý kapitál do akciové společnosti. S akciemi jsou spojena nejen práva, ale také povinnosti. K jeho právům patří podílet se na zisku společnosti, na likvidačním zůstatku, účastnit se na řízení společnosti a hlasovat na valné hromadě.

S akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů. Právě zde se určuje jejich cena. Ovšem jejich nominální hodnota je uvedena přímo na akcii. Zisk z akcií je označován jako dividenda. Co se týče ručení za závazky společnosti, akcionáři neručí.

Akcie můžeme dělit podle formy a dle podoby. Dle podoby rozlišujeme  akcie listinné, které mají fyzickou podobu a akcie zaknihované, jež jsou vedeny v evidenci. Dle formy je možné akcie rozlišovat na:

  • Akcie na jméno
  • Akcie na majitele

Akcie  na jméno jsou vydané na jméno určité fyzické nebo právnické osoby. Jedná se o cenný papír tzv. na řad.  Důležitý je zejména převod těchto akcií. V případě, že jsou v listinné podobě, převod se provádí rubopisem, tzv. indosamentem a následným předáním akcie. Jsou-li akcie na jméno v zaknihované podobě, převod se provádí smlouvou a registrací. Převoditelnost je také možné značně omezit prostřednictvím stanov. Ovšem nelze je úplně vyloučit.

Druhým typem akcií jsou akcie na majitele. Často jsou označovány jako  cenné papíry na doručitele. Vlastík akcie je anonymní. Takže společnost nemá představu o tom, kdo je vlastníkem tohoto cenného papíru. Co se týče jejich převodu, akcie na majitele v listinné podobě stačí pouze předat, není tedy potřebný žádný indosament. Vlastníte-li akcie na majitele v zaknihované podobě, převod se provádí smlouvou a následnou registrací. Akcie na majitele  mají nejednu přednost. Mezi ty hlavní se ovšem řadí jejich snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích či jednoduchá převoditelnost.

Ať už si vyberete jakýkoliv typ akcií, obchodování s nimi je vždy rizikové.

O webu

Chcete investovat do akcií a nemáte dostatek informací? Tak navštivte naše webové stránky věnované právě tomuto tématu. Získáte zde všechny potřebné podklady k tomu, abyste se rozhodli správně. Povíme vám něco o tom, jak se má správně investovat a proč právě do akcií. Dozvíte se co vlastně akcie jsou a co si před uskutečněním investice musíte dobře promyslet. Řekneme vám něco o způsobech investování a o využití možných variant strategií, která strategie vám přinese co největší výnos, atd. To a mnohem více jen zde!